Wat bieden we?

Individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, professionele coaching, filosofische hulpverlening & supervisie (individueel en in groep).

Wij werken vanuit het systeemtheoretische gedachtegoed. Dit betekent  dat we mensen benaderen vanuit de veelheid aan verbindingen waarin ze  leven en op die manier de ervaren problemen in een breder geheel  plaatsen. We doen dat via gesprek. Wij gaan ervan uit dat problemen  complex zijn en de nodige aandacht verdienen. We hebben oog voor de  specifieke en unieke situatie van ieder die beroep op ons doet.

Psychotherapie

Elk leven kent periodes van ontreddering. Plotse gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden, conflict, tegenslag, bepaalde ontmoetingen en overgangssituaties zoals echtscheiding, verhuizing of pensionering kunnen mensen uit hun evenwicht brengen. Maar dat kan evengoed door situaties die al langer aanslepen (relationele of familiale problemen, opvoedingsvragen, keuzeproblematiek,...). Soms bestaat er zelfs geen aanwijsbare reden. Zulke periodes doen vragen rijzen: Wat is er toch met me aan de hand? Waarom overkomt mij dit? Kan ik hier ooit wel uit geraken? Heeft het leven voor mij wel nog zin? Waarom lukt het mij niet een beslissing te nemen?...

Door de vele vragen en onzekerheden is het niet vanzelfsprekend om hiermee naar buiten te komen. Vaak ontbreken tijd en ruimte om bij momenten van pijn, twijfel en verdriet stil te staan. Dit vergt een zoektocht vol schroom en aandacht.

Coaching

Werk en/of opleidingssituaties kunnen een bron zijn van vreugde en voldoening maar evengoed van stress, spanning, onzekerheid en frustratie. Gezien de grote tijdsinvestering in werk en studies en het maatschappelijke belang dat eraan gehecht wordt, kunnen dit soort moeilijkheden een impact hebben op de gehele persoon en zijn of haar omgeving. Mogelijke vragen zijn: Hoe verhoud ik mij tot collega's, oversten, lesgevers, werknemers, cliënten of patiënten, enz.? Hoe breng ik al dan niet een moeilijk onderwerp ter sprake? Hoe ga ik om met faalangst? Hoe kan de stress hanteerbaar blijven? Op welke wijze beweeg ik mij best binnen de complexiteit van een organisatie?...

Partnerrelatietherapie

Partnerschap is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Mensen investeren veel energie in elkaar om het goed te stellen.

Soms lopen partners in hun relatie tegen problemen op die hun vertrouwen doen wankelen. Pijnlijke episodes overkomen de beste partners. Onderlinge verstandhouding geraakt zoek, intense negatieve emoties volgen de weg van de ene waarheid. Ook keuzevragen kunnen zich stellen. We groeien uit elkaar, hoe moet het nu verder tussen ons? Ik wil praten en we lopen steeds vast in ruzie, hoe komt dit toch? We doen niets meer samen, passen wij nog bij elkaar?

Partnerrelatietherapie zoekt naar wat mensen verbindt en probeert, rekening houdend met de gevoeligheden en belangen van beide partners (en wie hen dierbaar zijn, bijvoorbeeld de kinderen), tot gedeelde uitwegen te komen.

Filosofisch consult

Filosofische hulpverlening probeert een ruimte te bieden voor vragen die mensen bezig houden, en waar zij niet direct een gesprekspartner voor vinden. Anders dan in therapie ligt de nadruk niet op verandering, maar op verheldering. Het instrument is samen nadenken. Hierbij maken we gebruik van soms zeer oude inzichten en wijsheden die we aantreffen bij filosofen van vroeger en nu.

Supervisie

Wij bieden individuele en (bij voldoende interesse) groepssupervisie aan voor systemische therapeuten en counsellors tijdens of na hun opleiding.